Polna doza adrenalina za tekače!

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom Mitje Bervarja, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije od 2012 do 2017.

Datum: 22. april 2018 ob 11.uri

Polna doza adrenalina za tekače!

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Državnega sveta Republike Slovenije Mitje Bervarja.

Datum: 22. april 2018 ob 11.uri

Pogoji sodelovanja

Strinjam se in izjavljam:
Da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični ter da k udeležbi na prireditvi pristopam na podlagi svoje svobodne odločitve.

Da sta poravnana prijavnina in polnoletnost pogoj za nastop na prireditvi. Na prireditvi lahko tečejo tekmovalci z dopolnjeno starostjo 14 let ob pisni privolitvi staršev oziroma skrbnikov.

Da prireditev pomeni povečan telesni napor in obremenitev, zaradi česar je dodatni pogoj za udeležbo na prireditvi, da sem zdrav, vsestransko pripravljen za prireditev, da imam opravljen zdravniški pregled ter odsotnost kakršnih koli zdravstvenih zadržkov ali omejitev.

Da bom upošteval navodila organizatorja za primerno opremo (lastna svetilka in čelada, tekaška oprema).

Da bom upošteval vsa navodila organizatorja in da se strinjam z vsemi pogoji, navodili in odločitvami organizatorja. Seznanjen sem tudi s tem, da lahko kadar koli med samo prireditvijo, v skladu s pravili, odstopim.

Izjavljam, da sem seznanjen z nevarnostmi in tveganji, ki se lahko pojavijo v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, ter da v primeru nastanka kakršne koli škode, kot so npr., vendar ne izključno, telesne poškodbe, telesne bolečine, strah, duševne bolečine in poškodbe na stvareh, ne bom tožil organizatorja in/ali od njega zahteval povrnitve morebitne nastale škode ali plačila nadomestila. Seznanjen sem, da tekmujem na podlagi svoje svobodne privolitve in na svojo lastno odgovornost ter da organizator ne prevzema odgovornosti za nastanek morebitne škode, tako posredne kot neposredne, v kateri koli obliki.

Seznanjen sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi.

Strinjam se, da organizator uporabi osebne podatke, ki sem jih vnesel na prijavni obrazec, za namene, povezane z mojim sodelovanjem na tej prireditvi. Soglašam, da se lahko vsi podatki iz prijavnice in rezultati prireditve objavijo v sredstvih javnega obveščanja ter na spletnih straneh, povezanih s prireditvijo, vključno z mojimi fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi organizatorji ali mediji za to potrebovali moje posebno dovoljenje in ne da bi za to pričakoval ali zahteval kakršno koli nadomestilo oz. plačilo.

Seznanjen sem, da denarja za prijavnino ali morebitnih stroškov v povezavi z Rudarskim maratonom organizator ne vrača pod nobenimi pogoji, razen zaradi odpovedi prireditve s strani organizatorja. V primeru predhodne poškodbe se prijavnina lahko prenese na drugo osebo.

V vednost:
Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in naprej). Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca.
Organizator prireditve Rudarski maraton lahko prireditev odpove ali spremeni potek proge. Prav tako lahko organizator spremeni te pogoje sodelovanja. O morebitnih spremembah bo udeležence in ostalo javnost obvestil na svoji spletni strani (www.rudarski-maraton.si).
V primeru odpovedi prireditve s strani organizatorja bo prijavnina udeležencem povrnjena.
Udeleženec ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/1998 in naprej).
Čeprav so pogoji napisani v moški obliki, enako velja tudi za ženske.

Varstvo osebnih podatkov

Organizator Zavod Savus zbira vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali ob prijavi na Rudarski maraton: ime, priimek, naslov, e-pošta, datum rojstva, telefonska številka, spol in številka majice. S prijavo na Rudarski maraton se strinjate, da o vas zbiramo navedene osebne podatke in jih obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Uradna oseba in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov podjetja je Marko Planinc, dosegljiv na elektronskem naslovu: info@zasavskitednik.si.

Namen in uporaba osebnih podatkov
Osebne podatke zbiramo v skladu z namenom, za katerega ste nam jih
Posredovali: prijava na Rudarski maraton. Posredovanih osebnih podatkov ne bomo uporabili za drug namen. Osebne podatke uporabljamo izključno za izdelovanje startnih številk, pošiljanje elektronskih novic o Rudarskem maratonu, preverjanju ustrezne starosti za sodelovanje na Rudarskem maratonu, možnosti kontaktiranja z udeleženci po telefonu, podeljevanje unikatnih priznanj (za najstarejšega, najbolj oddaljenega udeleženca in podobno) ter za izdelavo majice, ki jo udeleženci na dogodku prejmejo brezplačno.
Pravna podlaga
Osebne podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja.
Shranjevanje podatkov
Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na Rudarski maraton, hranimo do preklica. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.
Posredovanje osebnih podatkov
Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrili.
Vaše pravice
V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa
do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do
omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti
podatkov. Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov
lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem navedite ime, priimek ter elektronski
naslov. Zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov: info@zasavskitednik.si ali
po pošti:
Zavod Savus
Mestni trg 5a
1420 Trbovlje

Rudarski maraton

V samosvojem knapovskem okolju Zasavja tekači tečejo povsem drugače, kot na drugih maratonih: s čeladami in naglavnimi svetilkami. Pol proge premagajo po površini Zasavja, precej tudi po zanimivem okolju rudarskih površin po obrobju rudarskih mest Zagorja, Trbovelj in Hrastnika. Drugo polovico morajo preteči po rudniku. Tekači startajo v Evroparku v Zagorju, premagajo hrib Slačnik po glavni cesti, tečejo mimo cementarne do Sava rova v bližini Termoelektrarne Trbovlje, potem pa pretečejo 5 km po rudniku Trbovlje – Hrastnik do Hrastnika. To je osnovna, 10 km dolga proga. Tisti, ki se bodo odločili za polmaraton, pa bodo iz Hrastnika preko Ane, Ojstrega, mimo rudniških bajerjev, preko Kip in po rudarski koloniji Žabjek tekli do Ajnzerja v Trbovljah, kjer se bodo ponovno spustili v rudnik in pritekli iz jame spet v Hrastniku.

Prvi Rudarski maraton je potekal maja 2016, drugi pa aprila 2017 v sodelovanju z Rudnikom Trbovlje–Hrastnik (RTH) in pod glavnim pokroviteljstvom družbe Eles. Na prvem je sodelovalo 86 tekačev, na drugem pa 119 tekačev iz vse Slovenije, od tega 38 žensk in 81 moških.

Kontaktirajte nas!

Mestni trg 5a
1420 Trbovlje
Slovenija


070 / 788 510

info@rudarski-maraton.si
info@zasavskitednik.si
info@zasavc.net

Prijavite se na e-novice in ne zamudite naših ugodnosti

Opis operacije: Turistični, rekreativni in kulturni projekti za ohranjanje rudarske in industrijske dediščine.

Cilji operacije:

  • povečati prepoznavnost projektov v sklopu operacije v Sloveniji in Evropi;
  • spodbuditi željo, da se ciljne skupine dogodkov udeležijo in preživijo atraktivno doživljajsko izkušnjo;
  • širiti pozitivne odmeve o projektih, ki bodo druge nagovarjale in spodbujale, da o projektih izvejo več, jim zaupajo, jih priporočajo in se jih udeležijo.


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.